FRI Research Talks: Spremljanje utripa Zemlje

V četrtek, 16. 3., ob 14:15 bo na Fakulteti za računalništvo in informatiko v predavalnici P22 predavanje Domna Mungusa. Na predavanju bomo spoznali, kako je mogoče spremljati utrip našega planeta. Predavatelj bo govoril o metodologijah podatkovnega zlivanja, ki omogočajo detajlno spremljanje procesov na površju Zemlje s pomočjo globalnih sistemov zaznavanja. Predstavil bo raziskave, ki obsegajo področja razpoznave objektov v podatkih daljinskega zaznavanja, njihovo strukturirano predstavitev za ocenjevanje situacije in tehnike napovedovalne analize za oceno vpliva.

SLAIS © 2015    Prijava