271. Solomonov seminar: Razumljivost in uporabnost klasifikacijskih dreves

V četrtek, 18. junija 2015, bo ob 11:30 v Oranžni sobi IJS (v drugem nadstropju glavne stavbe) 271. Solomonov seminar. Posnetki preteklih seminarjev so na ogled tu.

Predavatelj: Rok Piltaver, Odsek za inteligentne sisteme, IJS
Naslov: Razumljivost in uporabnost klasifikacijskih dreves

Opravil sem obsežno spletno anketo (100+ vprašanj, ~80 anketirancev) o razumljivosti in uporabnosti klasifikacijskih dreves. Izmeril sem:

 • čas, potreben za odgovor na vprašanje, povezano z drevesom,
 • število pravilnih odgovorov in
 • subjektivno ocenjeno zahtevnost vprašanja.

Vprašanja so bila štirih tipov:

 • klasificiraj primer s pomočjo drevesa,
 • pojasni klasifikacijo danega primera s pomočjo drevesa,
 • preveri, ali se drevo sklada z domenskim znanjem, in
 • odkrij novo znanje, ki je vsebovano v drevesu.

Vprašanja za posamezno nalogo so se razlikovala glede na štiri parametre:

 • število listov v drevesu,
 • vejitev drevesa (branching factor),
 • globino drevesa in
 • globino, na kateri se je nahajal odgovor na vprašanje.

Anketa je zasnovana tako, da sem lahko sistematično analiziral vpliv posameznega parametra drevesa na performanse anketirancev neodvisno od ostalih treh parametrov, klasifikacijske domene, vrstnega reda vprašanj, sposobnosti/izkušenosti anketirancev, stila vizualizacije ipd.

Poleg tega sem pridobil tudi subjektivne ocene razumljivosti posameznega drevesa ter mnenja o vplivu različnih načinov vizualizacije dreves na njihovo razumljivost. Rezultat analize je boljši vpogled na vpliv posameznih parametrov na razumljivost in uporabnost drevesa ter emperično preverjena priporočila za gradnjo razumljivih/uporabnih odločitvenih dreves.

SLAIS © 2015    Prijava