SLOVENSKO DRUŠTVO ZA UMETNO INTELIGENCO

                 PRISTOPNA IZJAVA

Ime in priimek: ____________________________________

Izobrazba: _________________________________________

Poklic: ____________________________________________

Domači naslov: _____________________________________

____________________________________________________

Telefon: ___________________________________________

Službeni naslov: ___________________________________

____________________________________________________

Telefon: ___________________________________________

Elektronski naslov: ________________________________

Pošto želim prejemati na službeni / domači naslov
(ustrezno obkroži ali zbriši).

Želim / Ne želim (ustrezno obkroži ali zbriši), da se
moje ime, službeni naslov in elektronski naslov vnesejo
v imenik, ki ga izdaja ECCAI (European Coordinating
Committee for Artificial Intelligence), katerega
kolektivni član je tudi Slovensko društvo za umetno
inteligenco.

Pristopam k Slovenskemu društvu za umetno inteligenco
in sprejemam statut društva, s katerim sem seznanjen.
Potrjujem, da so vsi zgoraj navedeni podatki točni in
dovoljujem njihovo objavo v seznamu članov.

V _____________, dne _____________.

                            Podpis: ________________


Izpolnjeno pristopno izjavo pošljite na naslov:
Slovensko društvo za umetno inteligenco,
Institut Jožef Stefan,
Jamova 39, 1000 Ljubljana.