Zapisnik IO SLAIS

 

 

27.9.2002, Oranžna soba IJS (sejna soba E8)

 

Prisotni: Jakulin, Gams, Bohanec, Filipič

Ostali odsotni oz. opravičili odsotnost

 

  1. Prisotni člani ugotavljajo, da niso sklepčni in bodo predloge poslali v dopisno potrditev.
  2. IO ugotavlja, da je Aleks Jakulin zaključil služenje vojaškega roka in prevzema naloge tajnika SLAIS do konca mandata.
  3. Skupščina SLAIS naj bi bila v četrtek 17.10.2002 ob 12h predvidoma v oranžni sobi IJS.
  4. Predlagani dnevni red skupščine je tak kot za leto 2000, s tem da ni poročila tajnika.
  5. Na tej skupščini brezpogojno poteče mandat predsedniku, na sestanku smo predlagali dva kandidata, s katerimi bomo navezali stike za potrditev kandidature. Vsakdo pa lahko predlaga nove kandidate.
  6. Sedanjim članom IO in drugim organom bomo poslali e-pošto in jih prosili, da potrdijo kandidaturo za naslednji mandat. Predlagamo vsaj delno pomladitev IO.
  7. Kandidacijsko komisijo bomo zbrali izmed mlajših sodelavcev na odseku E8.

 

Zapisala: Aleks Jakulin in Matjaž Gams