Zapisnik sestanka izvršnega odbora Slovenskega društva za umetno inteligenco

 

Sestanek izvršnega odbora Slovenskega društva za umetno inteligenco (SLAIS) je bil na Inštitutu Jožefa Štefana dne 9. oktobra, 2001 ob 11:15. Prisotni člani: M. Gams, M. Bohanec, S. Džeroski, D. Mladenić, B. Filipič. Odsotni: N. Karba, M. Kukar, I. Bratko, B. Kompare.

 

Dnevni red:

 

Sklepi:

 

  1. Člani IO so potrdili predlog zapisnika z dne 15.5.2001.
  2. Na domači strani SLAIS bodo objavljeni predlogi zapisnikov.
  3. Člani izvršnega odbora bodo svoje pripombe glede manjkajočih vsebin in sprememb k predstavitvi zgodovine in dela na domači strani SLAIS sporočili tajniku.
  4. Na predlog IO se lahko uvrsti novega člana v seznam simpatizerjev brez dodatnih procedur.
  5. Najde se zamenjavo za tajnika, saj A. Jakulin predvidoma z januarjem odhaja na služenje vojaškega roka.
  6. Letna skupščina SLAIS se pripravi v času konference »Informacijska družba« v ponedeljek 22.10. ob 18. uri.
  7. Vse člane ACM v Sloveniji se obvesti o ustanovni skupščini ACM Chapter Slovenija.

 

 

Zapisal:                                                                                                 Predsednik:

 

            A. Jakulin                                                                                      M. Gams