Zapisnik sestanka izvršnega odbora Slovenskega društva za umetno inteligenco

 

 

Sestanek IO SLAIS je bil 15.5.2001 ob 15:00 na Inštitutu Jožefa Stefana v Ljubljani.

 

Prisotni: Marko Bohanec, Bogdan Filipič, Sašo Džeroski, Matjaž Gams, Nikola Guid, Aleks Jakulin.

 

Opravičeno odsotni: Ivan Bratko, Neda Karba, Boris Kompare, Dunja Mladenič, Matjaž Kukar.

Dnevni red:

1.        pregled zapisnika

2.        konference ERK in IS

3.        finančno poslovanje

4.        ECCAI in ACM

 

 

Povzetek razprave in sklepi:

1)       Ugotovili smo sklepčnost in opozorili, da na domači strani ni popravljeno članstvo IO ter da e-mail seznam članov IO ni ažuriran. Bojana Novaka je v IO zamenjal Aleks Jakulin po sklepu skupščine 21.11.2000. Za sodelovanje se Bojanu Novaku zahvaljujemo.

2)       Sestanki naj bodo delovni, vendar ne odprti za nečlane IO. Zapisniki IO naj bodo objavljeni tudi na internetu.

3)       Naslednji sestanek izvršnega odbora naj bo septembra. Skupščina naj bo na IS (Infosu) v Cankarjevem domu.

4)       Zaprosimo KI, da plača obrok za SLAIS za leto 2001. Če odgovora ne bi bilo, bi plačal odsek za IS na IJS.

5)       Poslali bomo dopis sedanjim članom glede nadaljnjega sodelovanja v društvu in jih na osnovi odziva razdelimo na aktivne in simpatizerje. Za simpatizerje se članarina ECCAI ne plača.

6)       Elektronski časopis bo ECCAI posiljal neposredno članom, za katere bo plačana članarina.

7)       Delovna skupina ACM, imenovana na zadnji skupščini SLAIS, naj se sestane do septembra in pripravi poročilo za naslednji sestanek IO.

8)       Tajnik naj dopolni zgodovino in pregled aktivnosti društva na internetu.

9)       Če ne najdemo zastopnika za skupščino ECCAI, ki bo 6.7.2001 v Pragi, bi za zastopanje SLAIS zaprosili Čehe.

10)    Za priznanje ECCAI Felow predlagamo I. Bratka. V primeru negativnega odgovora bomo predlog poslali ob razpisu naslednje leto.

 

 

 

Zapisal:                                                                                                                  Predsednik IO SLAIS:

 

Aleks Jakulin                                                                                                        Matjaž Gams

 

 

 

V Ljubljani, 15.5.2001